Hukin Trafiikki Ky

Kuljettajakoulutukset yli 40 vuoden kokemuksella

Kurs­sit ja hinnat

Hukin Tra­fiik­ki on vuon­na 2014 perus­tet­tu yri­tys, jon­ka pää­toi­mia­la­na on kul­je­tusa­lan kou­lu­tuk­set, kon­sul­toin­nit ja muut kul­je­tusa­lan toi­mek­sian­not. Kul­je­tusa­lan kou­lu­tus­ta yli 40 vuo­den koke­muk­sel­la. Kul­je­tusa­lan­ko­ke­mus: toi­min­ta kul­jet­ta­ja­na koti- ja ulko­maan­lii­ken­tees­sä, kul­je­tus­pääl­lik­kö­nä, yhdis­tel­mä­ajo­neu­vo­jen kul­jet­ta­ja­kou­lut­ta­ja­na yli 25 vuot­ta, kou­lut­ta­ja­na SKAL:n tava­ra­lii­ken­teen yrit­tä­jä­kurs­seil­la vuo­des­ta 1999 lähtien.

Rää­tä­löi­ty­jä kou­lu­tuk­sia yri­tyk­sil­le ja ns. avoi­mia päi­viä kou­lu­tus­ka­len­te­rin mukaan.

Jatkokoulutukset

Jär­jes­täm­me kul­jet­ta­jien jat­ko­kou­lu­tuk­sia (ammat­ti­pä­te­vyys) mm. seu­raa­vis­ta aihealueista:

 • Ajo- ja lepoajat
 • Piir­tu­rit
 • Kuormaus/ kuor­man sidonta
 • Enna­koi­va-/ta­lou­del­li­nen aja­mi­nen (eri muodoissa)
 • Ensia­pu
 • Eri­kois­kul­je­tus­ten lii­ken­teen ohjaus EKL (perus- ja täydennyskoulutukset)
 • Eri­kois­kul­je­tuk­set
 • Kul­jet­ta­jien trukkikoulutus
 • Kul­jet­ta­jien työ­tur­val­li­suus (Työ­tur­va)
 • Kul­jet­ta­jien tie­tur­val­li­suus (Tie­tur­va 1)
 • Lii­ken­net­rak­to­rit
 • Maa­ta­lou­des­sa käy­tet­tä­vät ajoneuvot
 • Ura­koin­nis­sa käy­tet­tä­vät ajo­neu­vot ja nii­den lainsäädäntö

JÄRJESTÄMME MYÖS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSIIN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA YHTEISTYÖSSÄ ERI TAHOJEN KANSSA